Maj 16, 2023


Microsoft hävdar: Ny AI visar tecken på mänskligt resonemang

Storspråkiga AI-modeller började utvecklas cirka 2017-2018 och har redan producerat sådana som Open AI:s ChatGPT-4. Hur snabbt och hur långt kommer de att gå? I den nuvarande takten fördubblas kapaciteten och kapaciteten ungefär vartannat år och på en exponentiell kurva. Forskare noterar alltmer att AI är på väg mot mänskliga känslor.