Maj 15, 2023

En tredjedel av vetenskapliga artiklar kan vara bedrägliga

Den mest kända hemligheten i den vetenskapliga förlagsvärlden är att ett stort antal tidningar är bedrägliga. Det finns många anledningar till detta, från intressekonflikter till professionell svartsjuka till att klättra på stegen till att säkra fler bidrag. Oavsett orsaken är det ynkligt ont om screeningverktyg för att upptäcka bedrägerier.


Kommer AI att användas för att förvränga 2024 års valresultat?

Chatbots, röstduplicering, djupa förfalskningar och sökalgoritmer i händerna på progressiva och teknokratiska skådespelare, har för avsikt att frysa ut alla andra röster i valet 2024. Detta är ett existentiellt hot mot valintegriteten i Amerika, men den nationella dialogen sker inte. Nyheter om själva hotet censureras.


Post-Covid: Tolv utmaningar för en splittrad värld

Teknokratins huvudsakliga angrepp på mänskligheten började med "den stora paniken 2020" och det lämnade en krossad värld. Kriget är långt ifrån över och fienden kommer att göra allt som krävs för att vidga divisionerna och orsaka mer skada. Tack vare non-stop propaganda letar massorna någon annanstans efter lösningar. Att ta itu med dessa 12 utmaningar är viktigt, men bara i samband med detta pågående krig.