Maj 11, 2023


Deep State Technocrats samlas i DC Spy Museum, Collude To Rig 2024 Valet

Inte överraskande deltog Bill Gates, chef för Maricopa County, och var talare vid denna konferens. Gates säger att han har fått diagnosen PTSD på grund av de hårda reaktioner han fick under valkontroversen 2022 i Arizona. Teknokrater är inriktade på att utesluta amerikanska patrioter och konstitutionella personer från alla valda positioner.


Evolutionär transhumanism: slutet på vår art som vi känner den?

CS Lewis drog slutsatsen i The Abolition of Man att ju mer människan ser in i naturen med ögat för att bemästra och kontrollera den, desto mer blir människan själv tillfångatagen av naturen. Detta är oväntat, men den logiska slutsatsen är att det i slutändan kommer att resultera i avskaffandet av människan, inte naturen.