Maj 5, 2023

Vem vill ha ett hjärnmaskingränssnitt?

En grundlig analys av den etik som är förknippad med hjärn-maskin-gränssnitt (BMI) som saknas i branschen själv. I allmänhet existerar inte etiska studier i teknokrat/transhumanistisk industri eftersom det hindrar deras teknikutveckling. Teknokrater uppfinner för att burken, inte för att det finns ett bevisat behov av att göra det.