Januari 30, 2023Hotande demografisk vinter föreslår "skaffa barn nu!"

Trots tydliga bevis på att den demografiska vintern är över oss, vägrar huvudpersonerna i befolkningsminskningen att ge en tum. Ändå har över 25 % av världens nationer pro-födelsepolitik för att fylla på krympande befolkningar. Samtidigt driver folkminskningshökar på politik och metoder för att stoppa reproduktionen.