Januari 27, 2023

Top AI-konferens förbjuder ChatGPT från att skriva akademiska uppsatser

ChatGPT står för "Chat Generative Pre-trained Transformer". Den kan generera naturligt språk med en så hög noggrannhetsnivå att den klarar Turing-testet, dvs. lura människor att de kommunicerar med en dator. Till och med Technocrat AI-ledare inser de farliga konsekvenserna och sätter upp stoppskyltar.


Microsoft investerar 10 miljarder dollar i ChatGPT-Maker OpenAI

ChatGPT vänder AI-världen på huvudet. Google är i panik eftersom det inte äger OpenAI, vilket hotar dess monopol på AI. Microsoft investerade 1 miljard dollar i OpenAI 2019 och vill nu skjuta in ytterligare 10 miljarder dollar – tio gånger den ursprungliga investeringen.


Först: Kongressledamot håller tal skrivet av ChatGPT AI

ChatGPT verkar vilja ta över världen, men det är trots allt bara en chatbot och inte kännande. Ändå är det en hal Technocrat-backe att använda den för att skapa eller tala om lagstiftning inför kongressen. Detta är Pandoras låda och föreslår en fördumning av riktiga människor som anställts/valdes till ett visst jobb.