Januari 19, 2023


Ryssland, Iran Ögonemission av Stablecoin med stöd av guld

Efter frikopplingen av guld från dollarn 1971 fördömde centralbankerna "Guld är dött", "Guld är inte pengar", Guld är föråldrat; och därmed började kriget mot guld, även om samma centralbanker i tysthet samlade på sig stora guldförråd. Nu återuppstår plötsligt guld som den viktigaste monetära tillgången i världen.