Januari 13, 2023

Toxic Stew: Big Pharma försöker injicera boskap med mRNA "vacciner"

Jag har redan grundligt dokumenterat Technocrat/Transhuman-målet att ta över allt genetiskt material på jorden. (se video nedan) Den här artikeln är vägledande. Även om mRNA är den nuvarande vektorn för att förändra biologiska funktioner, kommer direkt DNA-manipulation. De megalomana genforskarna som inte ser några problem med att kapa själva livet måste kraftfullt avvisas i ord och handling.


Whitehead: Förtroende för regeringen är inte längre möjligt

Teknokrater har tillräckligt dekonstruerat Amerika till den grad att vår nationella regering inte längre representerar sina egna medborgares bästa, och faktiskt är skadlig för dem. Konstitutionen som skydd mot tyranni har avsiktligt undergrävts så att tyranniska krafter och metoder kan frodas.