Januari 10, 2023


Criminal Minds Se att Internet of Things är nästa stora hackingpris

Teknokrater bygger ut Internet of Things med 5G trådlös kommunikation för att ansluta allt som kan anslutas. Men IoT är oändligt hackbart på grund av så många osäkra ingångspunkter. Denna hackbara lekplats sträcker sig också till Internet of Everything och Internet of Bodies. Föreställ dig att någon får tillgång till en patients pacemaker och stänger av den.