Januari 9, 2023

CBDCs: Trojansk häst för total kontroll?

Detta är en balanserad policysyn på centralbankens digitala valutor. Det råder ingen tvekan om att CBDC:er kommer, men hur de manifesterar sig kommer att vara fulla av vändningar. Även om centralbanker i allmänhet sköts av Bank for International Settlements, är varje bank starkt smaksatt av enskilda staters nationella intressen.Universitet som inte är intresserade av att erkänna fel om covid-policyer

Teknokratenklaver vid universiteten måste skydda sina finansieringskällor för "forskning" och kommer därför aldrig att erkänna felaktigheter eller skada som orsakats studenter och lärare på grund av skadliga covid-policyer, "vaccin"-mandat och distansundervisning. Man kan förvänta sig att de håller samma linje under framtida hälsoepisoder.