November 29, 2022

I augusti "vaccinerades" 58 % av covid-dödsfallen med mRNA-skott

En annan studie rapporterar, "Människor 65 år och äldre står för 16% av den totala amerikanska befolkningen men 75% av alla dödsfall i COVID hittills." Vilken grupp fick mest brådskande besked att få mRNA-sprutorna? De över 65! Detta är ett folkmord på äldre - de "värdelösa ätare" som teknokrater tror är den största källan till ineffektivitet och slöseri i deras samhällsmaskin.


Stanford-professorn förklarar: "Academic Freedom Is Dead"

Galningarna driver asylet och är besatta av att förstöra allt de rör vid, inklusive vetenskapen själv. Det är därför titeln på min nya bok är "The Evil Twins of Technocracy and Transhumanism". Deras politik och handlingar är anti-mänskliga, anti-civilisation och anti-Gud. Dr. Jay har rätt: "Akademisk frihet är död."


Hållbar utveckling överskrider politiska system för att kontrollera allt

Rosa Koire, grundare av Democrats Against UN Agenda 21, var en sällsynt person som helt och hållet förstår den enorma omfattningen av hållbar utveckling, aka Technocracy: "Det är ritningen, den omfattande handlingsplanen för 21-talet för att inventera och kontrollera all mark, allt vatten, alla växter, alla mineraler, alla djur, all konstruktion, alla produktionsmedel, all energi, all brottsbekämpning, all hälsovård, all mat, all utbildning, all information och alla människor i världen.”