November 23, 2022


FN vill ha biljoner dollar per år plus en "omvandling av världens finansiella system"

Förenta Nationerna består av ovalda och oansvariga teknokrater som är angelägna om att etablera teknokrati som det globala ekonomiska och finansiella systemet. Att omvandla energi till en helt kontrollerbar marknad, plus att implementera ett centraliserat och digitaliserat finansiellt spårningssystem baserat på blockchain-teknik, kommer att göra just det. När du väl ser det kan du inte ta bort det.


Studie: Ett av 500 små barn som får Pfizer-spruta blir inlagda på sjukhus av det

Kriget mot mänskligheten sprider sig till barn. Detta är samma skott som CDC rekommenderar för barnvaccinationsschemat i USA. Denna studie tittar bara på den kortsiktiga effekten av mRNA-terapin; de långsiktiga effekterna är ännu inte kända, men det finns inget sätt att de kan vara bra. Detta blodbad måste få ett skriande stopp, men lagstiftare och industri verkar inte ha något intresse av att göra det.