November 15, 2022


Ännu ett Giant Solar Farm Company går i konkurs

Solfarmar som affärsmodell visar sig ironiskt nog vara ohållbar. När energipriserna stiger på grund av kriget mot traditionell energi, upptäcker sol- och vindkraftsparker att det fortfarande är en tuff affär och skulle sannolikt inte ens existera om det inte vore för statliga subventioner och andra förmåner.


Klimatförhandlingarna är i oordning när FN:s COP27 går in i andra veckan

Delegaterna från den 27:e partskonferensen (COP27) snubblar över sig själva för att hitta sätt att förstöra civilisationen genom att använda den globala uppvärmningen som en ursäkt för att reglera alla aspekter av samhället. Det "globala goda" är ditt bästa, resonerar de. Problemet är att konsensus är flyktig om exakt vad det globala bästa är, och många nationer är inte intresserade av att gå utöver läpparnas bekännelse.