November 14, 2022

Studie: 100 % av mRNA Jab-mottagarna har hjärtkonsekvenser

Chockerande ny studie avslöjar att en viss grad av hjärtskada, hur liten den än kan vara, förekommer hos alla stötmottagare. Långtidseffekterna är okända men det kommer att finnas effekter. Ju fler mRNA-skott du tar, desto större är den kumulativa risken för att en faktisk hälsohändelse kommer att äga rum. Det finns även effekter på andra inre organ samt immunförsvaret.


Matimport: Fattiga länder på randen av kris

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) varnar för ett problem som det orsakade i första hand, nämligen livsmedelsstörningar. Hur? Genom att övertala nationer att begränsa kvävegödselmedel för att odla rikliga grödor. Denna idiotiska politik förstörde bokstavligen Sri Lanka och hotar många andra som inte kan betala för dyra importer. Teknokrater ser sällan orsak och verkan av sin kortsiktiga politik.