November 7, 2022

Energikris kan leda till avindustrialisering av Europa

Tidig teknokrati försökte kontrollera ekonomisk aktivitet genom att kontrollera energi. Det borde vara självklart för alla med lite grå substans mellan öronen att all ekonomisk aktivitet är direkt relaterad till tillgänglig energi. Attacken mot traditionella bränslen i Europa är speciellt utformad för att orsaka avindustrialisering.Influensasäsongen ser samtal om återvändande till ansiktsmaskmani

De är på gång igen. Medicinska teknokrater kommer inte att släppa ansiktsmasker förrän allmänheten grundligt och öppet avvisar och tillrättavisar dem för att de förstört vår nation. Ansiktsmasker har bevisats bortom en skugga av tvivel vara värdelösa mot spridning av ett virus. Sammanfattning: Följ inte, samtyck inte, var högljudd.