September 22, 2022

Federal domare stoppar federal skolmask, vaccinmandat

Bättre sent än aldrig, men detta borde ha hänt för minst 18 månader sedan. Teknokrattyranni är och har alltid ställts mot alla former av regering, inklusive vår konstitutionella republik. Domstolar på alla nivåer borde ha tagit upp detta för länge sedan.