September 21, 2022

Spawn Of DARPA: ARPA-H är snabbspåret till digital diktatur

Biden har för avsikt att utse Dr. Reenee Wegrzyn, en före detta vetenskapsman vid DARPA, till den inledande chefen för Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H). Hennes specialiteter är syntetisk biologi, genteknik och datainsamling genom bioövervakning. ARPA-H kommer att vara en myllrande kupa för transhumanistiska forskare och projekt.


Hohmann: Är transhumanism den nya envärldsreligionen?

Transhumanism, som teknokrati, sitter ovanpå scientism, eller dyrkan av vetenskap. På ett parallellt sätt bygger både katolicismen och protestantismen på kristendomen. Det finns betydande skillnader, men den gemensamma roten är lätt att känna igen. Biden har nu institutionaliserat transhumanismen i Amerika och skapat en statsreligion som alla andra nu kommer att svara på.


Biden förlänger George Bushs "nationella nödsituation" 9/11 efter att ha skapat DOJs arbetsgrupp för att bekämpa inhemsk terrorism

Pivoten kommer full cirkel när inhemska terrorister ersätter islamiska jihadister. Centret för strategiska och internationella studier (CSIS) som stöder denna strategi har inte mindre än 6 medlemmar av Trilateral Commission i sin styrelse, inklusive Henry Kissinger och Leon Panetta. Trilateral Commission är den moderna globaliseringens källvatten, alias Technocracy.