September 16, 2022


Deklaration om internationell medicinsk kris på grund av dödsfall och sjukdomar relaterade till 'COVID-19-vacciner'

Hittills har över 10,000 XNUMX underskrifter från medicinsk personal samlats in för att förklara en internationell medicinsk kris över de skadliga effekterna av mRNA-baserade "vaccin"-injektioner. Läkare kämpar för att utveckla framgångsrika protokoll för att behandla vaccinskador, men internationellt samarbete anses nödvändigt för att göra det. Under tiden hopar sig dödsfallen och skotten fortsätter.