September 12, 2022


I egenintresse börjar företag att överge Vaxx-mandat

En efter en, sakta, tyst, släpper företag vaccinmandat. Det finns ingen ånger, utan bara egenintresse i ett försök att tvinga anställda tillbaka till jobbet. Ångrar du att du tvingade dem att arbeta hemifrån från början? Nej. Technocrat-sinnet ser aldrig fel i tidigare policyer men har alltid en fix för aktuella problem.


Disney Eyes Domination Of The Metaverse

Disney vill förvandla sin underhållningsverksamhet, inklusive dess nöjesparker, till ett helt uppslukande, upplevelserikt dyk in i Metaverse. Detta kommer att omarbeta underhållningsindustrin genom att blanda fantasi med verklighet. Detta kommer att locka en generation av ungdomar att leva i Metaversen.