September 2, 2022


Expert: Kvantberäkning lika viktig som atombomben

TN har följt utvecklingen av kvantdatorer sedan starten. Trots alla spekulationer om potentiell kommersiell eller statlig användning av en sådan dator, är den viktigaste faktorn att den har potentialen att bryta alla krypteringskoder på Internet, exponera varje lösenord, offentliga/privata krypteringsnycklar och därmed allt.