Januari 20, 2022

CJ Hopkins: The Final Days Of The Covidian Cult

Om Klaus Schwab såg pandemin som ett "snävt möjlighetsfönster" för att uppnå Technocracy's Great Reset, då har motståndet ett smalt möjlighetsfönster att grundligt förkasta alla dem tillsammans med deras fåfänga fantasier om att erövra världen. Vägen till seger kommer inte att bli trevlig, men det är fortfarande möjligt ändå.


The Virtual Gulag: Ultimate Technocrat Answer To Punish All Dissenter

När du förvisas från samhället till en virtuell gulag av isolering kommer du att förlora alla rättigheter till yttrandefrihet och förmågan att bli hörd. Bildligt talat kommer du att bli avgaserna från teknokratins motor, sårbara för ytterligare samhälleliga omplaceringar eller till och med fysisk eliminering. Välkommen till Vetenskaplig diktatur.