Januari 14, 2022

Technocracy: How Vaccine Mandates blev ett politiskt vapen

Även om den här artikeln fokuserar på den nuvarande administrationen är det en global strategi som används av teknokrater runt om i världen. Säkert har injektionerna ett separat men relaterat syfte, att använda regeringar för att genomdriva dystopisk politik observeras tydligt. När deras användbarhet är över, kommer samma regeringar att kastas under Technocrat-bussen.


Utbyggnaden av 5G kan sätta flygsäkerheten på spel

Utbyggnaden av 5G förbättrar flygsäkerheten eftersom "överföring från dessa torn har visat sig störa radarhöjdmätare, som ofta används i helikoptrar och andra flygplan för att mäta höjden." 5G är en nödvändig teknik för att möjliggöra Internet of Things (IoT), som åsidosätter människors hälsa och säkerhet.


Biden Administration institutionaliserar religiös diskriminering

Enligt justitiedepartementet ska regeringen utöva icke-diskriminering på grundval av "ras, färg, nationellt ursprung, kön, religion eller ålder." Eftersom de flesta religiösa undantag begärs av kristna, stigmatiserar byggandet av en nationell databas med begäranden om undantag dem inte bara utan skapar en "laglig" lista över statens fiender.