Januari 12, 2022


Othering: Tyranni skapar alltid en syndabock att demonisera

Fler och fler varningar dyker upp för syndabocksfenomenet som karaktäriserar de ovaccinerade som mindre än mänskliga och kräver påtvingad efterlevnad för att skydda det "allmänna bästa". Fortsatt bristande efterlevnad måste bestraffas genom att driva dem ut ur samhället.