Januari 10, 2022


Kor får VR-headset för att minska ångest, öka mjölkproduktionen

Djur kan slå en väg till Metaversen före människor. Teknokrater har funnit att djur kan luras in i en falsk verklighet för att modifiera kroppsfunktioner, vilket för kor producerar mer mjölk. Om teorin gäller för människor, kan deras "produktion" också manipuleras för ekonomisk vinning.


Rickards: Försörjningskedjan är den globala ekonomin

Om globaliseringen var en levande kropp, så representerar försörjningskedjan det kardiovaskulära systemets behov av att transportera varor och tjänster (blodet) mellan globala destinationer. När globaliseringen drabbas av en hjärtattack, det vill säga kollapsen av försörjningskedjan, kommer globaliseringen att falla till marken som en tegelsten och dö.