Januari 7, 2022

Medicinsk teknokrati: Sedan kom de för barnen

]Vilken sorts monster kan stå tyst vid sidan av och se oskyldiga barns avsiktliga medicinska övergrepp och död? Fler barn har dött av EUA-mRNA-skott än vad som har dött av covid själv. Sjukhussköterskor skriker ut sanningen när lagstiftare och tillsynsmyndigheter slår dövörat till. Välkommen till Technocracy.


Wood On Speech: The Weapon To Fight Scientific Dictatur

När teknokratin avslöjar sin järnhårda tyranniska natur och avsikter att erövra världen, är kriget mot det fria ordet deras avantgarde. När motståndet tystnar blir det inget mer motstånd och teknokratin kommer att rulla över världen i rasande fart. Det här är en intervju som måste ses.