September 29, 2021

Kaboom: YouTube förbjuder ALLT anti-vaccininnehåll

"Se inget ont, hör inget ont, tala inget ont." YouTube och Google är de självdeklarerade skiljemännen för ondska, inte sanning, och de säger att ondska är någon negativ information om icke godkända genterapiinjektioner. Följaktligen är tusentals legitima läkare, forskare och hälso- och sjukvårdspersonal frånträdda från världens största videoplattform. 


Italien beslutar att företag inte ska betala ovaccinerade arbetare

Den västerländska civilisationens vagga är nu den direkta tyranniets vagga. Italien leder vägen till att krossa frihet och frihet genom att tvinga varje medborgare att vaccinera sig och bära det ”gröna passet”. Lyda eller förlora dina överlevnadsmedel, nämligen din lönecheck och dina besparingar eftersom du också betalar enorma böter för olydnad.


Bill Gates: Figurhuvudet för modern teknikokrati

Bill Gates är en hänsynslös monopolist med visioner om global dominans. Hans tentakler manipulerar utbildning, geoteknik, klimat, jordbruk, befolkningsövervakning, genetik, medicin och regeringar. Han är enbart den viktigaste drivkraften för pandemin och mandatvaccinpolitiken.