September 27, 2021

DNA -vacciner: Ändra mänsklighetens genetiska smink

Uppfunnet av forskare i Indien är detta "det första plasmid-DNA-vaccinet som har godkänts för mänskligt bruk" och påstår sig injicera så kallat "naken DNA" under huden på din arm. När de införs i patientens DNA kommer permanenta förändringar i könslinjen att överföra de genetiska modifieringarna till avkommor.


Är COVID-19 ett biovapen? En vetenskaplig och rättsmedicinsk undersökning

Utan några etiska gränser kommer teknokratiska forskare att använda alla verktyg som finns tillgängliga för att erövra världen. Bevis har nyligen dykt upp att mänskligheten verkligen är under attack med ett strategiskt biovapen utformat för att orsaka massiva skador och dödsfall och resultera i rädsla som är nödvändig för att genomdriva en ny global Technocrat -agenda.


Sjukhus kommer att orsaka sin egen död med mandatpolicyer för vaccin

Vad ser sjuksköterskor om vacciner som skulle få dem att lägga ner sin karriär när deras arbetsgivare försöker tvinga dem att injiceras? Sjukhus kommer att orsaka sin egen död över mandatvacciner. Andra branscher, som redan utmanas av arbetskraftsbrist, kommer att lida samma öde. Ledningen kommer att förbli aningslös när de siktar genom konkursens aska.