September 24, 2021

Glöm 5G, Kina går upp för 6G

Det handlar inte bara om snabbare, utan om att släppa loss andra tekniker, till exempel AI, augmented reality och metaversen. 6G "röret" kommer att stratifieras i flera lager, några reserverade för ljud, några för data och några för Internet of Everything och några för polis/militär kommunikation.


Crypto Equated Toxic Pre-Cris Derivative Swaps

Under den finansiella sammanbrottet 2007-2008 var det den så kallade ”derivatmarknaden” som nästan störtade världen. Derivat är satsningar på framtida marknad eller ekonomiskt beteende och förlorar inga konsekvenser förrän vissa utlösare har dragits. Uppskattningar av storleken på derivatmarknaden är i kvadriljoner.