September 23, 2021

Orsak och effekt: Teknokrati direkt kopplad till medicinskt tyranni

Författaren, Thomas Knapp, är chef och nyhetsanalytiker vid William Lloyd Garrison Center for Libertarian Advocacy Journalism. Han är i stånd att se den så kallade pandemin som ett direkt resultat av teknokratin och avslutar: ”teknokraterna utövade sin makt missbrukande-och ineffektivt för att starta. Det är dags att ta bort den kraften. ”


London School of Economics (LSE) lanserar kurs om 'Teknokrati 1914-1945'

LSE är en ledande akademisk drivkraft för globalisering och har planerat en kurs om historisk teknokrati för perioden 1914-1945. Dessa var de formativa åren som ledde till modern teknokrati. Inte överraskande visas inte Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation and Technocracy: The Hard Road to World Order på läslistan.