September 17, 2021

Teknokratstrategier växer fram för att blockera religiösa undantag för vaccin

Berättelsen går så här: Om du vill ha ett religiöst undantag för vaccination, måste du dessutom svära bort alla andra mediciner, inklusive receptfria föremål som Tylenol, Tums och Preparation H. I huvudsak måste du överge all vård. Även om det är helt absurt kommer det att spridas som en löpeld eftersom teknokrater kräver universell underkastelse.Teknokrati och covidiankulten

Om man ersätter CJ Hopkins begrepp ”global kapitalism” med teknokrati, målar den här artikeln ett detaljerat och avslöjande porträtt: ”en ny form av totalitarism, en globaliserad, patologiserad, avpolitiserad form, som systematiskt genomförs under täckmantel av” att skydda folkhälsan. '”