September 9, 2021


Alla federala arbetare kommer att tvingas ta vaccin

Teknokratins och den vetenskapliga diktaturens fulla kraft har fallit på Amerika då Biden kommer att meddela att alla federala arbetare kommer att tvingas vaccineras, med begränsade undantag eller undantag tillåtna. Uppdraget kommer sannolikt också att falla på alla entreprenörer och underleverantörer som gör affärer med den federala regeringen.