Juli 28, 2021

Teknokrater böjer muskler: mask och vaccinmandat återvänder med hämnd

Här är två viktiga berättelser som understryker den fortsatta användningen av fearporn för att genomföra tyrannisk samhällspolitik. För det första vänder CDC inomhusmaskpolitiken genom att säga att alla fullvaccinerade vuxna och barn måste sätta på dem igen. För det andra håller Biden på att tillkännage en obligatorisk vaccinpolicy för ALLA federala anställda.


Effektiv medborgarskap: En modell för framgångsrik lokal motståndskraft

Låt den här artikeln tjäna som ett exempel på att det finns konkreta, påtagliga och effektiva saker som människor kan göra för att återta kontrollen över sina lokala samhällen, av vilka utbildning är en viktig del. Du kan välja att vrida händerna ("skrika och skrika och springa omkring") eller delta i beprövade lösningar för att göra skillnad.