Juli 22, 2021


Uppkomsten av teknokrati och teknikpopulism

När det gäller pandemisk berättelse avslutar författaren med rätta: ”Forskarna har faktiskt uppmanats att i huvudsak fatta politiska beslut. Detta har sprängt idén att du inte kan kombinera populism och teknokrati ur vattnet. ”