Juli 11, 2021

De onda tvillingarna av transhumanism och teknokrati

Prickarna mellan teknokrati och transhumanism kopplas lätt när den förstår att båda sitter på toppen av Scientismens pseudovetenskapliga religion, vilket antyder att vetenskapen är gud och att forskare och ingenjörer är dess prästadöme. Den här artikeln ger det nuvarande ramverket för att förstå denna nexus.Sticksåg: Googles Private Intelligence Agency

Google och moderbolaget Alphabet manövrerar för att ersätta nationalstatens funktioner och gränser. Sammantaget har de mer makt att påverka propaganda, händelser och val än de flesta regimer har. Med tanke på detta är deras organiserade försök att skapa en privat internetbyrå.