Mars 10, 2021

image_pdfimage_print

En pandemi-besatt värld omfamnar teknokrati, inte demokrati

Denna ursäktare för Technocracy ser teknokraternas inriktning i både Europa och USA och avslutar: ”Den bredare världen ser ivrigt på teknokratins återkomst av bästa slag. Om det lyckas kan vi kanske omfamna det själva 2022 och ersätta våra skämtare med seriösa, politiskt inriktade ledare. ”


Townhall: The Technocratic Fallacy

En inledande förståelse för teknokrati fokuserar på icke utvalda och okontrollerbara experter, men den djupare, historiska förståelsen ser en total global omvandling av fri marknadsekonomi till en auktoritär vetenskaplig diktatur, aka teknokrati.