September 11, 2020

image_pdfimage_print

Miljöaktivister orsakar miljökatastrofer i Europa

Under skyddet av att rädda miljön genom att minska koldioxidutsläppen krävde miljöaktivister att träpellets skulle användas som källa till icke-fossilt bränsle, ”miljövänlig”, uppvärmning. Avskogningen ökar nu med 2% när de hugger ner träden för att göra pellets. Tja, duh!


Rutherford: Crushing the Constitution On The Road To Tyranny

”Systemet” för en konstitutionell republik är i strid till döds med ”systemet” för teknokrati och totalitär vetenskaplig diktatur. En kommer att överleva och den andra kommer att förgås. Republiken är för närvarande på repen och blir obevekligt bultad men resultatet är ännu inte garanterat.